اخبار

    

به مناسبت فرارسیدن سی امین سالگرد تأسیس شرکت تحقیق و توسعه ارتباط در تاریخ  20 خرداد ماه 1398 جشن 3 دهه فعالیت با حضور مدیریت محترم عامل و پرسنل شرکت مهندسی  برگزار گردید.