POTN

POTN: ایجاد یک شبکه هوشمندتر و انعطاف پذیرتر

شبکه حمل و نقل نوری (POTN) یک فناوری انتقال یکپارچه و مقاوم در برابر آینده است که فناوری‌های Packet و OTN را ترکیب می‌کند. عملکرد شبکه‌های قدیمی را افزایش می‌دهد، موانع بین شبکه‌های چند لایه را از بین می‌برد، ساخت شبکه و هزینه‌های O&M را کاهش می‌دهد با رونق خدمات داده، POTN وارد تجاری سازی در مقیاس بزرگ می شود.