NMS

سامانه مدیریت و مانیتورینگ شبکه

نرم افزاری پیشرفته برای پایش لحظه‌ای انواع شبکه های داده،صوت،انتقال و اینترنت اشیاء می باشد.

همچنین این نرم افزار قابلیت  نمایش تجهیزاتActive  و Passive  و ارتباطات بین آنها را دارد.

این نرم افزار کلیه سرویس های مورد نیاز برای مدیران شبکه را به صورت 24 ساعته فراهم می‌نماید و در صورت ردیابی هرگونه اختلال و اشکال با ارسال انواع اخطار مسئولان شبکه را از موضوع باخبر می‌نماید.

این سیستم از طریق ترکیب کارآمد ماژول های پیشرفته زیر فعالیت می‌کند:

 

Discovery

این ماژول با هدف شناسایی تجهیزات جدید و افزودن این تجهیزات به توپولوژی شبکه و یا حذف تجهیزات ناموجود عمل می‌کند. همچنین قادر به شناسایی اجزای داخلی هرکدام از تجهیزات شناخته شده می‌باشد.

 

Polling

این ماژول بر اساس یک برنامه زمان بندی شده پارامتر های هر تجهیز را استخراج کرده و براساس اطلاعات خوانده شده رویدادی تولید می‌کند.

 

Event Collection

با استفاده از پروتکل جمع‌آوری رویداد خاص هر تجهیز، رویدادهای تولید شده توسط آن تجهیز را جمع‌آوری کرده و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

 

Topology

روابط بین المان ها و اتصال بین آن‌ها از 2 طریق Discovery‌‌ و Manual جمع‌آوری می‌شود که این اطلاعات توسط ماژول توپولوژی مدیریت و نگهداری می‌شود.

 

Online Monitoring

با استفاده از این ماژول می‌توان وضعیت لحظه‌ای المان های شبکه، اجزای داخلی المان، هشدارهای هر تجهیز و خطاهای شبکه را مشاهده و بررسی کرد.

 

 

Provisioning

این ماژول مجموعه تعاریفی که برای ایجاد سرویس یا ارتباط شبکه‌ای جدید لازم است را برای کلیه تجهیزات مرتبط به دستور تبدیل کرده و در اختیار سیستم Batch Command Runner  قرار می‌دهد.

 

 

Event & Fault Management

این ماژول رویدادهای جمع‌آوری شده توسط ماژول های Polling، Event Collection  و یا Discovery را بررسی کرده و خطای به وجود آمده و منشا آن را شناسایی می‌کند سپس آن را در اختیار سیستم پردازش رویدادها (CEP) قرار می‌دهد.

 

Performance Management

تعریف شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)  و روش های محاسبه این شاخص ها توسط این ماژول صورت میگیرد.

 

Quality Management

بررسی کیفیت عملکرد المان ها و ارتباطات شبکه و همچنین المان ها و شبکه های استفاده شده برای یک سرویس خاص.

 

Test Management

این ماژول جهت تعریف سناریوهای تست و عملیات تست در سطح المان های شبکه، روابط بین المان ها و سرویس هایی که این المان ها در اختیار دارد می‌باشد.