اخبار

بازدید وزیر محترم ارتباطات از سوئیچ های بومی شرکت تتا

بازدید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر عیسی زارع پور از سوئیچ‌های بومی تتا، راهکارهای حوزه FTTx و گفتگوی مدیر‌عامل محترم شرکت تحقیق و توسعه ارتباط (تتا)جناب آقای مهندس سیدجعفر سیدی با ایشان درکنفرانس ظرفیت شبکه‌ملی اطلاعات، اختصاصی FTTx